Kontakt varmeværket

RING​ 98 23 12 22

​Driftstatus - Normal

​​

Generalforsamling

Skovsgaard Varmeværk

Andelsselskab amba

Afholder generalforsamling 

i Skovsgård Multihus

Onsdag den 22. november 2017 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og skriftfører
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab 2016/17 samt budget 2016/17 til godkendelse.
  4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 3. dage før generalforsamlingen
  5. Valg af bestyrelse efter tur afgår: Charlotte H. Lund, Carsten F. Hansen og Thorkild D. Jespersen
  6. Valg af to bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisorer: Brandt revision og rådgivning
  8. Eventuelt

​Alle forbrugere er velkomne, stemmeret har dog kun ejere af tilsluttede ejendomme, iflg. §3​

​Forslag til ændringen af vedtægterne gælder §19.2 

Se vedtægter her

HVEM ER VI?

​Skovsgaard Varmeværk

CVR: 61668713

KONTAKT OS

ADRESSE

Poststræde 28

9460 Brovst